Gardentasuna

Gardentasuna
Informazio korporatiboa
Gardentasuna
Gardentasuna

Navarrabiomeden aktibitatea Miguel Servet Fundazioaren bitartez kudeatuta dago. Erakunde hau, zuzenbide pribatuko fundazio publikoa da eta bai tokiko bai eskualdeko gardentasun araudia jarraitzera behartuta dago.

Egungo legeria betetzearren, Fundazioak, aldizka, bere aktibitateari eta bere kontu-ikuskaritzari buruzko txostenak helarazten dizkio Nafarroako Gobernuari. Halaber, Fundazioa Administrazioaren eskura dago edozein ikuskaritza zein informazio eskaera betetzeko.


Kontratatzailearen profila. Gaur egun, Nafarroako kontratazio publikoa, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren3ko 2/2018 1Foru Legearen bitartez araututa dago nagusiki. Arau honek, lehiaketa elektronikoa ahalbidetzen duen sistema baten erabilera inposatzen du.
Horretarako, Nafarroako Kontratazio Ataria sortu zen. Hemen, Nafarroako kontratazio publikoarekin zerikusia duen informazio guztia eskuragarri dago, guk argitaratutako lehiaketak barne.

Barneko informazio-sistema
Miguel Servet Fundazioak barneko informazio-sistema bat jarri du martxan, arau-hausteen berri eman eta ustelkeriaren aurka egiteko bide nagusi gisa, salaketa-kanal baten bidez, irregulartasunen edo arau-hausteen berri emateko. Horretarako zehaztutako prozeduraren bidez, prozesuan nahasitako pertsonen pribatutasuna eta salaketako datuen konfidentzialtasuna modu eraginkorrean babestu nahi dira, baina salaketa modu anonimoan ere egin daiteke, salatzaileak hala nahiko balu. 


Contratos menores

 

Plan antifraude (.pdf)
El objeto de este Plan es concretar las medidas y procedimientos en materia antifraude en la ejecución de los fondos del MRR. Las medidas se estructuran en torno a los cuatro elementos fundamentales en el ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución. Este Plan se configura como un instrumento flexible, pudiendo ser modificando en caso de dictarse nuevas normas, instrucciones o guías en materia de medidas antifraude.
 

Sistema interno de información
La Fundación Miguel Servet habilita un sistema interno de información, como cauce preferente para informar sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a través de un canal de denuncias, que permite la comunicación de irregularidades o incumplimientos. El procedimiento establecido para ello busca asegurar que durante todo el proceso se garantice eficazmente la protección de la privacidad de las personas involucradas y la confidencialidad sobre los datos contenidos en la denuncia, pudiendo realizarse la denuncia de forma anónima si así lo considera el denunciante. 


Política de Inversiones financieras temporales (.pdf)

Lerro estrategikoak
  • Navarrabiomed erreferentziazko ikerketa-zentro bezala finkatzea estatuko eta nazioarteko sektore biomedikoan. 
  • Translazio-ikerketa sustatzea aurrerapen zientifikoak praktika klinikora eramanaz. 
  • Erakunde publiko biosanitarioen ardatz estrategikoa indartzea: Navarrabiomed - Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP) - Nafarroako Unibersitate Ospitalea (NUO). 
  • Talentu ikertzailea eskuratzea eta horri eustea, aukera-berdintasuna ziurtatuaz. 
  • Estatuko eta nazioarteko lankidetza bultzatzea. 
  • Ikerketa-kultura sustatzea Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) profesionalen artean. 
  • Enpresa osasungarriaren eredua eta kudeaketa-sistema sustatzea. 
Dokumentazioa
Memoria zientifikoa 2021-2022 (gaztelaniaz)
Informe anual de la actividad científica de Navarrabiomed
2021 - 2024 Berdintasun Plana
Navarrabiomedeko Berdintasun Lehenengo Plana. Dokumentua 2022ko maiatzaren 19an Nafarroako REGCONen erregistratu egin zen (hitzarmen kolektiboen, lan akordio kolektiboen eta berdintasun planen Erregistroa eta Gordailua).
2022 jardueraren memoria (gaztelaniaz)
Informe de la actividad de Navarrabiomed 2022
Animaliekin esperimentatzeko gardentasun-akordioa
Adhesión al Acuerdo de transparencia en experimentación animal. COSCE. EARA.
Datuen babesa
Protección de Datos
Guía práctica de comunicación e imagen con perspectiva de género.
Guía práctica de comunicación e imagen con perspectiva de género.

Urteko txostena

Memoria Zientifikoa 2021-2022
Memoria Zientifikoa 2021-2022
Memoria Científica 2019-2020
Memoria Científica 2019-2020
Urteko txostena 2019
Urteko txostena 2019
Urteko txostena 2018
Urteko txostena 2018
Urteko txostena 2017
Urteko txostena 2017
Urteko txostena 2016
Urteko txostena 2016
Urteko txostena 2015
Urteko txostena 2015
Urteko txostena 2014
Urteko txostena 2014
Urteko txostena 2013
Urteko txostena 2013
Urteko txostena 2012
Urteko txostena 2012